Categorieën

 • ideal
 • paypal
 • tnt
 • gls

Al onze prijzen zijn af magazijn exclusief materiaal.

Warmtepomp subsidie 2017 - 2018: Wat is er mogelijk?

 

Algemene informatie 

Subsidie lijst 2018

http://www.energiesubsidiewijzer.nl/

http://www.rvo.nl/ISDE

  

U komt als particulier in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat heeft u een subsidieaanvraag ingediend.
 • Het apparaat is bij de aanvraag van de subsidie al  betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen.
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft en u heeft een bewijs van aanschaf en een betaalbewijs. Het is uw eigendom.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.

 

De voorwaarden voor ISDE 2017 zijn gewijzigd ten opzichte van 2016. Meer informatie vindt u op RVO.nl.

U komt als zakelijke gebruiker in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.
 • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.
 • U bent eigenaar van de investering.
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik.
 • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie.

Rijks-, gemeentelijke en provinciale overheidsorganen kunnen deze subsidie niet aanvragen.

Er is een situatie mogelijk dat het subsidiebudget voor het jaar op is. U ontvangt dan een brief waarin  staat dat de subsidie niet wordt uitgekeerd vanwege uitputting van het budget. Vanaf dit moment heeft u 12 maanden de tijd om opnieuw uw aanvraag in te dienen. U kunt dan aanspraak maken op het beschikbare budget van het opvolgende jaar.